حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17730 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون مالیات های مستقیم

9 ماه قبل

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( 218 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27 /11 /1380

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( 218 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27 /11 /1380 این آیین‌ نامه براساس ماده 218 قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌ های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌ های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب […]

9 ماه قبل

اصلاحیه ماده 62 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم

اصلاحیه ماده 62 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیممصوب 1390,04,28 عبارت « … 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373» مندرج در ماده 62 ـ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 « قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی» مصوب 23/3/1390 حذف و عبارت « 32 […]

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

هیأت وزیران در جلسه 8 /6 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌ های مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و […]

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

هیأت وزیران در جلسه 21 /11 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – […]

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394

هیأت وزیران در جلسه 15 /1 /1395 به پیشنهاد شماره 196570 /19738 /200 مورخ 20 /10 /1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم – مصوب 1394- آیین‎ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‎ نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی […]

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394 –

هیأت وزیران در جلسه 15 /1 /1395 به پیشنهاد شماره 210229 مورخ 10 /11 /1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون […]

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه 16 /3 /1395 به پیشنهاد شماره 44109 مورخ 11 /3 /1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1391 […]

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه 12 /3 /1395 به پیشنهاد شماره 40000 /3348 /200 مورخ 9 /3 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون […]

1 سال قبل

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیممصوب 1395,04,30با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران در جلسه 30 /4 /1395 به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو […]

1 سال قبل

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیممصوب 1395,10,08 هیأت وزیران در جلسه 8 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 177812 مورخ 5 /10 /1395وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به […]