حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 17 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سازمان تأمین اجتماعی

11 ماه قبل

ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات

ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملاتمصوب 1387,05,01 ماده ۱ – سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری یا سایر اشخاص، نهادها و سازمانهای مشابه که سهامی را بابت طلب خود از دولت دریافت می‌کنند می‌توانند با رعایت مقررات بورس آن را به شرکت‌های تحت مالکیت و کنترل خود که حداقل ۹۵ درصد از سهام […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص الزام سازمان تأ‌مین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در قانون بیمه بیکاری به بیمه نشده بیکار

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص الزام سازمان تأ‌مین اجتماعی به پرداختحقوق و مزایای مقرر در قانون بیمه بیکاری به بیمه نشده بیکارتاریخ: 21/4/ 1376شماره دادنامه: 39کلاسه پرو‌نده: 76/52مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان تأمین اجتماعیموضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعبه دو‌ازدهم دیوان عدالت‌اداری مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص قابلیت نقل و انتقال کسور بازنشستگی مستخدمین محکوم به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص قابلیت نقل و انتقال کسوربازنشستگیمستخدمین محکوم به انفصال دایم, اخراج یا بازخریدیتاریخ: 16/12/ 1376شماره دادنامه: 180کلاسه پرو‌نده: 75/96مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان تأمین اجتماعیموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 4و8 دیوان عدالت‌اداریمقدمه: الف‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/681 موضوع […]

2 سال قبل

رای وحدت رویه دائر به عدم امکان برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است

رأی شماره 486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم امکان برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است شماره هـ/87/484 تاریخ: 28/7/1387شماره دادنامه: 486کلاسه پرونده: 87/484مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: سازمان تأمین اجتماعی.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و […]

2 سال قبل

1 – ابطال بند 2 بخش سوم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد 2 – بازپرداخت مستمری و مزایای 132 روز

رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ ابطال بند2 بخش سوم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد 2ـ بازپرداخت مستمری و مزایای 132 شماره هـ/87/119 تاریخ دادنامه: 24/9/1387شماره دادنامه: 635کلاسه پرونده: 87/119مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای خسرو شکیبا.موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند2 بخش سوم بخشنامه شماره […]

2 سال قبل

درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی

رأی شماره457 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری موسسات عمومیشماره هـ/88/371غیردولتی           تاریخ: 25/5/1388                   شماره دادنامه: 457                 کلاسه پرونده: 88/371           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: خانم نیلوفر محقق.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه […]

2 سال قبل

دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی منوط به احراز را به مزدبگیری بیمه شده با کارفرما توسط هیأت حل اختلاف اداره کار می باشد

رأی شماره92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی منوط به احراز رابه مزدبگیری بیمه‌شده با کارفرما توسط هیأت حل‌اختلاف اداره کار می‌باشد       تاریخ: 10/3/1389                 شماره دادنامه: 92            کلاسه پرونده: 89/119      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: خانم معصومه دریجانی.      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و […]

2 سال قبل

درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق مزایا و فوق العاده های مبنی بر احکام کارگزینی، باتوجه به ماده 17 آیین نامه قانونی نمی باشد

1389/4/22                                                                                                      شماره هـ/88/194رأی شماره 119 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مبتنی بر احکام کارگزینی، با توجه به ماده 17 آئین‌نامه قانونی نمی‌باشد .      تاریخ: 1389/3/31   شماره دادنامه: 119        کلاسه پرونده: 88/194      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: آقای علی ترابی.      موضوع شکایت […]

2 سال قبل

تحت پوشش بیمه قرار دادن کارکنان بنیاد مستضعفان از بدو تأسیس در تاریخ 1361/11/1 با توافق سازمان تأمین اجتماعی منافاتی با قانون ندارد

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره 8270/180هـ/ب                                           18/2/1389جناب آقای دکتر احمدی‌نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ایران        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 13930/ت39626هـ مورخ 4/2/1387، موضوع « اصلاح ماده (37) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام […]

2 سال قبل

ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداری شماره 51368 – 1387/5/2 معاون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان مبنی بر این که : نماینده هسته گزینش می تواند بدون حق رأی شرکت کند

رأی شماره 84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداری شماره 51368 ـ 2/5/1387 معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان مبنی بر اینکه؛ نماینده هسته گزینش می‌تواند بدون حق رای شرکت کند شماره هـ/87/964 مورخ:21/3/1390 تاریخ: 19/2/1390 شماره دادنامه: 84 کلاسه پرونده: 87/964 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: دبیر هیأت مرکزی گزینش سازمان تأمین […]