حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17822 تعداد نوشته های امروز : 9 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » بیمه بیکاری

1 سال قبل

ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی در خصوص برخورداری از حق بیمه بیکاری

موضوع: ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص برخورداریاز حق بیمه بیکاریتاریخ:26/10/ 1378شماره‌دادنامه:367 الی 378کلاسه پرو‌نده:78/207‌ـ‌ 78/208‌ـ‌ 78/214 ‌ـ‌ 78/215 ‌ـ‌ 78/220‌ـ‌ 78/278 ‌ـ‌ 78/286‌ـ‌ 78/322‌ـ‌ 78/323‌ـ‌ 78/328 ‌ـ‌ 78/375‌ـ‌ 78/378مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمدعلی محمدی جمالویی, مدیرگرو‌ه بازرسی و‌زارت کار‌ـ‌ تأ‌مین اجتماعی و بیمه‌های همگانی سازمان بازرسی کل کشور, آقای جهانگیرقاسمی, […]

1 سال قبل

رأی وحدت‌رویه درخصوص قطع بیمه و مقرری بیمه بیکاری

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص قطع بیمه و مقرری بیمه بیکاریتاریخ: 14/2/1382 شماره دادنامه: 65کلاسه پرو‌نده: 80/474 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان تأ‌مین اجتماعیموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 14 بدو‌ی و شعبه2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/1206 موضوع شکایت […]

2 سال قبل

رأی وحدت‌رویه درخصوص برقراری بیمه بیکاری

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص برقراری بیمه بیکاریتاریخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 229 کلاسه پرو‌نده: 81/9مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای حسن رضا اژدریموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و هفدهم دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/1198 موضوع شکایت آقای جعفر سیرو‌سی بطرفیت، سازمان […]

2 سال قبل

محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت 5 ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران خارج از حدود اختیارات شورای تأمین شهرستان تبریز می‌باشد

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۴۵۷ سه‌شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۵۵ رأی شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت ۵ ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران خارج از حدود اختیارات شورای تأمین شهرستان تبریز می‌باشد شماره هـ/۸۹/۶۰۳                  […]

2 سال قبل

برقراری مقرری بیمه بیکاری

شماره۹۰ /۸۹۳ تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۹۴۶      کلاسه پرونده: ۹۰ /۸۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ۱ـ سیدحسن رضوی، ۲ـ ساعد امیرسلیمانی، ۳ـ کیهان فریدونی، ۴ـ عادل صیادی، ۵ـ جاوید رستمی، ۶ـ رحمان دیاله موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: متعاقب اخراج کارکنان شرکت الکل سازی یاسان، […]

2 سال قبل

رأی شماره 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 93532 ـ 9/11/1390 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره۹۲ /۱۹۰   تاریخ ۶ /۲ /۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۷ /۱ /۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۲۳        کلاسه پرونده : ۹۲ /۱۹۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم شهلا حسین زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم‌نامه مورخ ۱ /۱۲ /۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ ۹ /۱۱ /۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از […]

2 سال قبل

رأی شماره 18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهای 1-2 و 2-2 بند 2 دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند «ب» دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 18 مورخ 1397/1/21 با موضوع:« ابطال قسمتهای 1ـ2 و 2ـ2 بند 2 دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری. » جهت درج در روزنامه رسمی به […]