حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های قراردادهای وسایل نقلیه - صفحه 2 از 2 - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه سند رسمی انتقال خودرو

فروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………… خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی ……………. بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ……………………. ساکن ……………………. مورد معامله :تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / […]

3 سال قبل

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان  …………………… فرزند …………. به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… کدملی ……………… متولد …………… ساکن ……………………………………………… تلفن ………………….. راسا یا با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………….. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب ……………………..  ۱-۲ – خریدار/خریداران ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی ………………… متولد ………….. ساکن […]