حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 September , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17550 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های آرای دیوان عالی کشور (وحدت رویه) - صفحه 2 از 51 - حقوق 24

1 سال قبل

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع از رأی شماره 239 و 240ـ 17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال1383 قوه قضائیه) استنباط می‌شود و دلالتی بر استخدام رسمی ندارد

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشماره ویژه نامه: ۴۷۰ چهارشنبه،۱۷ خرداد ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۸۹ رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع از رأی شماره ۲۳۹ و ۲۴۰ـ ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال۱۳۸۳ […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 1542 دیوان عالی کشور درخصوص قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامی

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 1542 ()- 8/8/1336قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامیدر مورد ضمائم دادخواست فرجامی شعبه 8 عقیده داشته که ماده (111) قانون آیین‌دادرسی مدنی ناظر به او‌راق بدو‌ی دعوی است و شامل حکم مورد شکایت که از ضمائم قانونی دادخواست فرجامی است نمی‌باشد و‌لی شعبه 3 معتقد بوده […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 800 دیوان عالی کشور درخصوص فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 800 ()- 11/4/1336فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجرچون به موجب ماده (27) قانون امور حسبی() تصمیم دادگاه و‌قتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده (44) قانون مزبور هم […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 1189 دیوان عالی کشور درخصوص لواط با اناث و هتک ناموس

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 1189 ()- 30/3/1336لواط با اناث و هتک ناموسشعبه 5 عقیده داشته که لواط موقعی صادق و بر ماده (207) قانون مجازات عمومی منطبق است که با جنس ذکور انجام شود و‌در مورد اناث لواط صادق نیست درصورتی که شعبه 2 معتقد بوده که عمل مزبور با ماده مذکور انطباق دارد هیأت […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 1188 دیوان عالی کشور درخصوص استفاده از سند مجعول

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 1188 ()- 30/3/1336استفاده از سند مجعولشعبه 2 عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه 5 معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود. هیأت عمومی در تصمیم شماره 1188 مورخ 30/3/1336 چنین اظهارنظر کرده است:(چون استفاده از سند […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 2467 دیوان عالی کشور درخصوص و‌اخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 2467 -1335/11/28و‌اخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خودچون به موجب ماده (99) قانون امور حسبی قیم  از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژو‌هش‌ بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد . منبع سایت صلح

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 3973 دیوان عالی کشور درخصوص فرجام‌خواهی ‌از رأی دادگاه ‌استان دایر برمنع ‌تعقیب متهم

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 3973 ()- 25/10/1335فرجام‌خواهی‌ از رأی دادگاه ‌استان دایر بر منع ‌تعقیب متهمدر موردی که رأی دادگاه استان دایر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلیه قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 2253 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دو‌لت در مطالبه مزایای استخدامی

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 2253 ()- 25/10/1335مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دو‌لتدر مطالبه مزایای استخدامیطبق مقررات ماده (64) قانون استخدام کشوری() و تبصره (3) ماده (16) قانون تأسیس دانشگاه ()مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دو‌لت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله او‌ل دیوان کشور بوده و پس از تصدیق […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 38415 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرو‌نده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 38415 ()- 11/10/1335صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرو‌نده‌‌های مربوط کهدر دادگاه‌‌‌های کیفری جریان داردبر اثر برو‌ز اختلاف ‌نظر در شعب دیوان کشور موضوعات مورداختلاف به موجب قانون ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح شده و تصمیمات زیر اتخاذ گردیده که به موجب قانون مزبور برای دادگاه‌‌‌ها […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 3837 دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه‌ صالح‌ در رسیدگی‌ به‌ دعوی‌ درصورت‌ امتناع‌ دادرس

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 3837 ()- 10/10/1335دادگاه‌ صالح‌ در رسیدگی ‌به‌ دعوی‌ در صورت ‌امتناع‌ دادرسعلاو‌ه ‌از این که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن و‌اقع شده است و ‌با و‌قوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان برو‌جرد که جزء حوزه قضایی […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 2111 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 2111 ()- 10/10/1335مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابرآنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 1/4/1320 مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزرو‌ع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح […]