حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17553 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های آرای دیوان عالی کشور (وحدت رویه) - حقوق 24

1 سال قبل

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع از رأی شماره 239 و 240ـ 17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال1383 قوه قضائیه) استنباط می‌شود و دلالتی بر استخدام رسمی ندارد

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشماره ویژه نامه: ۴۷۰ چهارشنبه،۱۷ خرداد ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۸۹ رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع از رأی شماره ۲۳۹ و ۲۴۰ـ ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال۱۳۸۳ […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 1798 دیوان عالی کشور درخصوص اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 1798()-16/11/1331اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخشاداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی درایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای و‌ارث است دادگاه بخش به […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 1678 دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار و‌راثت

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 1678() ـ 23/10/1329رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی بهاعتراض بر تصدیق انحصار و‌راثتبا توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (362) قانون امور حسبی() دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار و‌راثت مرجع رسیدگی و صدو‌ر حکم قرار داده […]

2 سال قبل

رأی شماره 1270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان درخصوص عوارض بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

صدور رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری سمنان درخصوص عوارض بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲ شماره دادنامه: ۱۲۷۰ کلاسه پرونده: ۸۷۹/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی […]

2 سال قبل

رای وحدت رویه شماره 1683 دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیرعمدی در اثر رانندگی با دوچرخه

رأی وحدت رویه شماره 1683 –مورخ 1336/4/24 شمول قانون تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیر عمدی در اثر رانندگی با دوچرخه چون ماده 1و2 قانون تشدید مجازات رانندگان بی احتیاطی و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمدی به طور کلی و اعم ، جرم و مستوجب کیفر بر […]

2 سال قبل

رأی وحدت رویه شماره 1682 دیوان عالی کشور در خصوص مناط صلاحیت در رسیدگی پژوهشی از حکم دادگاه جنحه

رأی و‌حدت‌رو‌یه 1682 ـ 24/4/1336 مناط صلاحیت در رسیدگی پژوهشی از حکم دادگاه جنحه چون طبق ماده 46 قانون آیین‌دادرسی مدنی که در امور جزایی هم به دستور ماده 201 قانون آیین‌دادرسی کیفری لازم‌العمل می‌باشد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. بنابراین رای شعبه دوم دیوان‌عالی کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد. منبع […]

2 سال قبل

رأی وحدت رویه شماره 1190 دیوان عالی کشور در خصوص تصادف رانندگی با موتورسیکلت

رأی و‌حدت‌رو‌یه 1190 ـ 2/3/1336 تصادف رانندگی با موتورسیکلت چون با توضیح مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان به کلیه رانندگان وسائط نقلیه زمینی یا آبی اطلاق راننده می‌شود و موتورسیکلت هم عرفاً از جمله وسایط نقلیه زمینی محسوب است و راننده آن مطابق مقررات شهربانی باید دارای پروانه باشد، در موضوع اتهام […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 3976 دیوان عالی کشور درخصوص مداخله وکیل در دادرسی با حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی

رأی و‌حدت‌رو‌یه 3976 ـ 25/10/1335 مداخله وکیل در دادرسی با حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1328 یکی از مواردی که احکام صادره در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیرقابل اعتراض شناخته شده در صورتی است […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 1136 دیوان عالی کشور درخصوص تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی

رأی و‌حدت‌رو‌یه 1136 ـ 4/3/1336 تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آن سه […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 167 دیوان عالی کشور درخصوص رانندگی کامیون با پروانه درجه دو

رأی و‌حدت رو‌یه 167 ـ 3/2/1334 رانندگی کامیون با پروانه درجه دو منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه‌ای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع به خصوص مجاز می‌گردد، بنابراین در صورتی که شخصی با داشتن پروانه درجه دو مبادرت […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 3623 دیوان عالی کشور درخصوص فرجام ماهوی دادستان کل

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 3623 ()- 18/8/1336فرجام ماهوی دادستان کلشعبه 5 امکان جریان دادخواست فرجام ماهوی دادستان کل را که طبق ماده (430) مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری به‌عمل می‌آید منوط به این دانسته که درخواست فرجام معمولی از طرف دادستان استان یا متهم به‌عمل آمده و رعایت مهلت مقرر در ماده (432) قانون مزبور شده باشد […]