حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » پاداش پایان خدمت

1 سال قبل

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمتتاریخ: 12/4/ 1378شماره‌دادنامه: 204‌ـ‌ 205‌ـ‌ 206‌ـ‌ 207‌ـ‌ 208کلاسه‌پرو‌نده: 77/239 ‌ـ‌ 77/242 ‌ـ‌ 77/269‌ـ‌ 77/294و 78/7مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای عبیدسبعه,آقای سیدابراهیم‌نبوی,آقای عبداله زنگنه, آقای سیدمحمدجواد محمدی و‌کیل و آقای محمدرضا یزدانی زادهموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب او‌ل, 3, 4, […]

2 سال قبل

درخصوص پاداش پایان خدمت

رأی شماره 304 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمتشماره هـ/84/980       تاریخ: 6/5/1387        شماره دادنامه: 304         کلاسه پرونده: 84/980       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای حسین فیاضی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 23 بدوی دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در […]

2 سال قبل

درخصوص احتساب اضافه کار در تعیین پاداش پایان خدمت

رأی شماره‌های 657، 658 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت شماره87/786 ـ 801 تاریخ: 15/10/1387شماره دادنامه: 657، 658کلاسه پرونده: 87/786ـ801مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای علی انواری وآقای احمد صادقی.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری.مقدمه: الف […]

2 سال قبل

درخصوص پاداش پایان خدمت

رأی شماره 15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت شماره هـ/88/18 تاریخ: 23/1/1388شماره دادنامه: 15کلاسه پرونده: 88/18مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9دیوان عدالت اداری.مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به […]

2 سال قبل

احتساب فوق العاده ویژه هیأت امنا در پاداش پایان خدمت

رأی شماره 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب فوق‌العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت شماره: هـ/89/873 مورخ: 1390/1/22 تاریخ: 15/1/1390 شماره دادنامه: 4 کلاسه پرونده: 89/873 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای نوروزعلی تیموری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و دوم دیوان عدالت اداری. گردشکار: آقای نوروزعلی تیموری اناری به […]

2 سال قبل

رأی شماره‌های 154ـ153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۶۸۸ پنج‌شنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۸۰ رأی شماره‌های ۱۵۴ـ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت شماره هـ/۹۱/۳۴۵                                                                        ۲۴/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳                 شماره دادنامه: ۱۵۴ـ۱۵۳  کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۵ـ ۷۶۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت […]