حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » وزارت آموزش و پرورش

1 سال قبل

ابطال بند 2 (3/2) ماده 3 بخشنامه شماره 710/36 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش

تاریخ: 27/9/1386        شماره دادنامه: 1061        کلاسه پرونده: 83/103        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمود ثابت نژاد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده […]

1 سال قبل

درخصوص پرداخت فوق العاده ویژه به معلمان مربیان مدیران و معاونین واجد شرایط مدارس قبل از تصویب هیات ممیزه جواز قانونی ندارد

رأی شماره 1154 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان مربیان مدیران و معاونین واجد شرایط مدارس قبل از تصویب هیأت ممیزه جواز قانونی نداردشماره هـ/86/106        تاریخ: 4/10/1386        شماره دادنامه: 1154        کلاسه پرونده: 86/106        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم زهرا قماشی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض […]

1 سال قبل

درمورد حکم مقرر درخصوص استخدام معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ظهور در شمول حکم مقنن به افرادی دارد که حداقل دارای گواهینامه دیپلم یا بالاتر باشند

رأی شماره134 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد حکم مقرر درخصوص استخدام معلمان حق‌التدریس وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ظهور در شمول حکم مقنن به افرادی دارد که حداقل دارای گواهینامه دیپلم یا بالاتر باشندشماره هـ/86/403        تاریخ: 5/3/1387        شماره دادنامه: 134        کلاسه پرونده: 86/403        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        […]

1 سال قبل

درخصوص چنانچه شاکی مستخدم رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده و در ایام تعطیلات فصلی مدارس متصدی شغلی نبوده احتساب آن به عنوان سابقه خدمتی مجوزی ندارد

رأی شماره 194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چنانچه شاکی مستخدم رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده و در ایام تعطیلات فصلی مدارس متصدی شغلی نبوده احتساب آن بعنوان سابقه خدمتی مجوزی ندارد شماره هـ/87/138 تاریخ: 26/3/1387شماره دادنامه: 194کلاسه پرونده: 87/138مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آموزش و پرورش خوزستان.موضوع شکایت و خواسته: […]

1 سال قبل

ابطال بخشنامه شماره 760/50مورخ 1386/12/22 وزارت آموزش و پرورش

رأی شماره 331- 332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش شماره هـ/87/53 تاریخ: 13/5/1387شماره دادنامه: 331، 332کلاسه پرونده: 87/258، 53مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: 1ـ آقای حسین صالحی 2ـ دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50/760 […]

2 سال قبل

درخصوص عدم جواز قانونی احتساب مدت تحصیل فارغ التحصیلان مدرسه عالی بهداشت که از وزارت بهداشت‘ درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته اند به عنوان سنوات خدمت

رأی شماره 791 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی احتساب مدت تحصیل فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی بهداشت که از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته‌اند بعنوان سنوات خدمتتاریخ: 8/11/1387شماره دادنامه: 791کلاسه پرونده: 87/912مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شکات: خانمها 1ـ افسانه رحمتی 2ـ مهناز […]

2 سال قبل

اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

هیأت وزیران در جلسه 19 /9 /1396 به پیشنهاد شماره 93354 مورخ 28 /5 /1396 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره ماده (13) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی- مصوب 1395 – اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد: اساسنامه صندوق حمایت از توسعه […]

2 سال قبل

درخصوص عدم تعلق فوق العاده ماموریت خارج از کشور به کسانی که به تبع همسر خود درخارج از کشور انجام وظیفه می نمایند

رأی شماره454 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تعلق فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به کسانی که به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام شماره هـ/87/595  وظیفه می‌نمایند       تاریخ دادنامه: 25/5/1388            شماره دادنامه: 454             کلاسه پرونده: 87/595       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: مدیرکل حقوقی املاک و حمایت قضائی وزارت […]

2 سال قبل

عدم اعمال مادتین 6 و7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش درصورت عدم تعهد از فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت معلم

1389/4/22                                                              شماره هـ/88/1003رأی شماره120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اعمال مادتین 6 و 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت عدم تعهد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت معلم                    تاریخ: 31/3/1389                                  شماره     دادنامه:120                                کلاسه پرونده: 88/1003      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: خانم زهرا محمدی.      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره […]

2 سال قبل

مقید کردن امر انتقال و مأموریت کارکنان‏ از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی

رأی شماره 496 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقید کردن امر انتقال و مأموریت کارکنان‏ از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی شماره: هـ/88/487 مورخ:4/12/1390 تا بیست و هفتمین سال خدمت و محدود و مقید کردن پرداخت پاداش موضوع ماده 41 ‏قانون استخدام کشوری، به فرهنگیانی که در طول سال 1385 با یکدیگر ازدواج کرده اند، توسط معاون برنامه‌ریزی […]