حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17730 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

7 ماه قبل

رأی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه دورکاری مادران شاغل

 پیرو شکایت از هیئت وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت ۴۷۸۶۳هــ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که در آن مقرر شده است، «کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند […]

1 سال قبل

دیوان عدالت اداری: قیمت گذاری کالاهای اساسی براساس یارانه دریافتی زمان تولید تعیین شود

  پیرو شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال نامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است که براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ جدید کالاهای اساسی ( روغن نباتی، گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ) را به کالاهایی که […]

1 سال قبل

ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب 30/3/61

موضوع : ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهریمصوب 30/3/61 هیأ‌ت و‌زیرانتاریخ: 22/9/1361 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/1مقدمه: نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا […]

1 سال قبل

قابل شکایت بودن آراﺀ هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

موضوع: قابل شکایت بودن آراﺀ هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتیدر دیوان عدالت اداریتاریخ: 2/10/1361 ـ شماره دادنامه‌ها: 10160/1 ش/41 و 2جناب آقای دکتر نمازی و‌زیر محترم اقتصاد و داراییدر پاسخ مرقومه 20 / 2354 / 10303 ‌ـ‌ 4/9/61 بدینوسیله اعلام می‌گردد:آراﺀ و تصمیمات قطعی مذکور در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن […]

1 سال قبل

عدم قابلیت طرح تصویبنامه دو‌لت موقت درخصوص انتقال مؤسسات درمانی در دیوان عدالت اداری با توجه به تأ‌یید مصوبه مزبور توسط شورای انقلاب

موضوع : ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57هیأ‌ت و‌زیران دو‌لت موقتتاریخ : 11/11/1361 ـ شماره دادنامه: 3 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/4مقدمه : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با طرح شکایت علیه و‌زارت بهداری شرح دادخواست تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هیأ‌ت و‌زیران دو‌لت موقت را از دیوان عدالت اداری نموده است که […]

1 سال قبل

ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/60 مجمع عمومی بانکها

موضوع : ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکهامصوب 3/6/60 مجمع عمومی بانکهاتاریخ: 16/12/61 ـ شماره دادنامه: 4 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/3مقدمه: نظر به اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌هاو آیین‌نامه‌های دو‌لتی که مخالف با قوانین […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب‌درخصوص حکم آماده به خدمت مستخدمین

موضوع : تعارض آراﺀ صادره‌از شعب درخصوص حکم آماده بخدمت مستخدمینتاریخ: 11/7/1362 ـ شماره دادنامه: 7 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/67نظر به اینکه ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن 1360 مقرر داشته: هرگاه در موارد مشابه آراﺀ متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود, رئیس کل مکلف است بمحض اطلاع موضوع […]

1 سال قبل

ابطال ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1361

موضوع: درخواست ابطال ماده 55 آیین‌نامه اجراییقانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد 1361 هیأ‌ت و‌زیرانتاریخ: 19/10/1362 ـ شماره دادنامه‌های: 18 و 19کلاسه پرو‌نده‌ها: 61/13 و 62/64مقدمه: سازمان او‌قاف در تاریخ 24/11/61 شرحی به دیوان عدالت اداری نوشته و تقاضا کرده که در مورد بعضی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که با تبصره 2 […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی کارمندان قضائی

موضوع : احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی کارمندان قضاییتاریخ: 9/8/1362 ـ شماره دادنامه: 9 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/58مقدمه: شعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی کارمندان قضایی ماده و‌احده مصوب 20/11/58 شورای انقلاب اختلاف‌نظر داشته و آراﺀ معارضی صادر نموده‌اند به این شرح:1 ـ در پرو‌نده […]

1 سال قبل

ابطال بخشنامه مورخ 25/11/62 معاو‌نت نخست و‌زیر در امر بازسازی نیرو‌ی انسانی مبنی بر عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری تا و‌صول پاسخ استفسار از مجلس شورای اسلامی

موضوع : 14075‌ـ‌2 / ب مورخ 25/11/62 معاو‌نت نخست‌و‌زیردر امر بازسازی نیرو‌ی انسانیتاریخ: 15/12/1362 ـ شماره دادنامه: 20 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/171مقدمه: در تاریخ 12/5/1362 آقای رضا بیاتی مقدم شکایت نامه‌ای به دیوان تقدیم داشته که به شعبه چهاردهم هم ارجاع و به کلاسه (62/14) 613 ثبت شده و به شرح آن اعلام داشته است […]