حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » متن قانون مجازات 1392

8 سال قبل

ماده 708 قانون مجازات اسلامی

ماده 708: از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

8 سال قبل

ماده 707 قانون مجازات اسلامی

ماده 707: از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

8 سال قبل

ماده 706 قانون مجازات اسلامی

ماده 706: از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

8 سال قبل

ماده 705 قانون مجازات اسلامی

ماده 705: جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

8 سال قبل

ماده 704 قانون مجازات اسلامی

ماده 704: جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

8 سال قبل

ماده 703 قانون مجازات اسلامی

ماده 703: در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می شود.

8 سال قبل

ماده 702 قانون مجازات اسلامی

ماه 702: از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

8 سال قبل

ماده 701 قانون مجازات اسلامی

ماده 701: جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

8 سال قبل

ماده 700 قانون مجازات اسلامی

ماده 700: جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

8 سال قبل

ماده 699 قانون مجازات اسلامی

ماده 699: جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.