حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 27 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون مجازات

1 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1777اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/1777 شماره پرونده : 1400-186/1-1777 ک تاریخ نظریه : 1401/03/30 استعلام : فرد “الف” منافع ملک فرد “ب” را به دیگری منقل مینماید، در فرضی که فرد “ب” از فرد “الف” شکایت نماید: 1- چناچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد، مجازات رد مال و مال و جزای نقدی به […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1162اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1162 شماره پرونده : 1400-192-1162 ک تاریخ نظریه : 1400/10/28استعلام :آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفاده‌‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 که ناظر به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 است فقط شامل مسؤولان جلوگیری […]

2 سال قبل

ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفر خواست صادر شود با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد

رأی شماره 265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 3307 دیوان عالی کشور درخصوص عدم صلاحیت دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور مصوب 1310/3/27

رأی و‌حدت رو‌یه 3307 ـ 12/8/1330 عدم صلاحیت دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور مصوب 27/3/1310 تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 6250 دیوان عالی کشور درخصوص تاثیر کیفیت ابلاغ اظهارنامه چک بی محل در تشدید مجازات

رأی و‌حدت رو‌یه 6250 ـ 27/12/1342  کیفیت ابلاغ اظهارنامه چک بی‌محل چون طبق بند ب ماده 238 مکرر قانون مجازات، موقعی کیفر صادر کننده چک بلامحل تشدید می‌گردد که در صدور چنین چکی سوءنیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوءنیت ابلاغ اظهارنامه به او است و اصولاً تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/613 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/613شماره پرونده : 99-186/3-613کتاریخ نظریه : 1399/05/29 استعلام :بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک‌صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1335 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1335 شماره پرونده : 99-186/3-1335ک تاریخ نظریه : 1399/10/24 استعلام : به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمامی مصادیق خاص شروع به جرم نسخ و ماده 122 قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عام و فصل‌الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه‌ای که مطرح […]

8 سال قبل

ماده 728 قانون مجازات اسلامی

ماده 728: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات […]

8 سال قبل

ماده 727 قانون مجازات اسلامی

ماده727: هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

8 سال قبل

ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 726: دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.