حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17730 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها و مراتع

1 سال قبل

غیرقابل طرح بودن تقاضای رسیدگی به تعارض آراﺀ صادره از شعب در خصوص رأی کمیسیون موضوعات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها و مراتع

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداریتاریخ: 21/9/67 ـ شماره دادنامه: 78 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/61شاکی : سرجنگلداری کل منطقه نوشهرمقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهاردهم دیوان, در پرو‌نده کلاسه 65/ 1057موضوع شکایت آقای امراله پوستین رو‌زامیری, بطرفیت: سرجنگلداری منطقه نوشهر, بخواسته: تقاضای ابطال رأی مورخ 15/12/44 […]