حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون اجرای احکام مدنی

1 سال قبل

نظریه مشورتی شماره اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/97/3132 شماره پرونده : 97-88-3132 تاریخ نظریه : 1398/08/22 استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «محکوم¬علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 1400/7/1284اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 1400/7/1284 شماره پرونده : 1400-3/1-1284 ح تاریخ نظریه : 1400/10/15استعلام :چنانچه شخص حقوق بگیر (کارمند )دارای دیون متعدد باشد که برخی از آن (دیون مقدم ) با نامه کسر حقوق از سوی بانک از حقوق کارمند کسر می گردد و متعاقبا بابت پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/1301 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1301 شماره پرونده : 1400-3/1-1349 ح تاریخ نظریه : 1400/10/28استعلام :سوال :در مورد کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای مستخدم طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا با تقدیم دادخواست اعسار، این حقوق و مزایا نباید تا زمان رسیدگی به اعسار کسر شود؟ چنانچه دادگاه پس از صدور رأی […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1289اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1289 شماره پرونده : 1400-3/1-1289 ح تاریخ نظریه : 1400/10/28استعلام :آیا دادگاه دریافت‌کننده دادخواست اعسار، می‌تواند با این استدلال که مبلغ مورد حکم دادگاه از محل حقوق محکوم‌علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طی اقساط قابل برداشت است، به دادخواست موصوف رسیدگی نکرده و پرونده […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/1320 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1320 شماره پرونده : 1400-26-1320 ح تاریخ نظریه : 1400/10/28استعلام :12- با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکوم‌علیه کارمند است و در شهر دیگری شاغل است، آیا یک […]

2 سال قبل

دعوای تأیید بطلان فروش ملک به دلیل در بازداشت بودن

?هرگاه ملکی توسط دادگاه به جهات قانونی بازداشت شده باشد، مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هر گونه معامله نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است. بنابراین در مواردی که مالک، ملک بازداشتی را به موجب قراردادی به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند به استناد […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/966اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/966شماره پرونده : 1400-3/1-966 حتاریخ نظریه : 1400/09/03 استعلام :آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، تعطیل‌کاری، فوق‌العاده، پاداش و عیدی و سنوات خدمت می‌شود که بعضاً به صورت ماهیانه در طول […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/324 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/324شماره پرونده : 1400-29/3-324 حتاریخ نظریه : 1400/08/01 استعلام :حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستأجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره، سرقفلی همان مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه نقض شده است. اولاً، با توجه به تنظیم […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/780اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/780شماره پرونده : 1400-3/1-780 حتاریخ نظریه : 1400/08/12 استعلام :با عنایت به قسمتی از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد: اگر مرد دارای همسر یا فرزند باشد میزان حقوقی که قابل توقیف است به یک چهارم کاهش پیدا می‌کند، آیا صرفاً داشتن فرزند بدون دارا بودن […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/789اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/789شماره پرونده : 1400-3/1-789 حتاریخ نظریه : 1400/08/16 استعلام :چنانچه محکوم‌ به پرداخت وجه، در راستای مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام کند که در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد متعهدله یک سند لازم‌الاجرا به میزان محکوم‌به این پرونده است که علیه ثالث در […]