حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17726 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » صندو‌ق تأ‌مین اجتماعی

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص انتقال کسور بازنشستگی به صندو‌ق تأ‌مین اجتماعی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 16دیوان عدالت اداریتاریخ: 27/1/73 ـ شماره دادنامه: 4 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/180شاکی : مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوریمقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1747 موضوع شکایت آقای مهدی رضایی جعفری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور, بخواسته انتقال کسور بازنشستگی […]