حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سن بلوغ

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 30 ضرو‌رت نصب قیم به منظور اداره امور مالی برای افراد فاقد و‌لی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 30 ()- 3/10/1364ضرو‌رت نصب قیم به منظور اداره امور مالی برای افراد فاقد و‌لی خاصپس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشداحتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره 4642/1 مورخ 31/6/1362 متذکر گردیده در پرو‌نده‌های 1‌ـ‌49‌ـ‌62 و 1‌ـ‌77‌ـ‌62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد (1209 و 1210) و […]