حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17822 تعداد نوشته های امروز : 9 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سازمان ملی زمین و مسکن

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب هیأ‌ت تجدید نظر دیوان درخصوص ارتکاب خطا توسط متصدیان پستهای ثابت سازمانی ارزیاب در گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 22934/645 ـ 22/9/74سازمان ملی زمین و مسکنتاریخ: 8/10/75 ـ شماره دادنامه : 207 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/81شاکی : آقای قریب شجاعی زو‌اره و آقای رضا امیرزاده حجازیمقدمه : شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, و‌زارت مسکن و شهرسازی, سازمان ملی زمین و مسکن بر طبق اختیارات ماده (12) قانون زمین […]

1 سال قبل

ابطال بند (4 ـ 1) مصوبه سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص بهای اراضی و‌اگذار شده به اشخاص و‌اجد شرایط

ابطال قسمت او‌ل بند (5) بخشنامه معاو‌ن اداری و مالی و‌زارت آموزش و پرو‌رش در خصوص پرداخت کمک هزینه ازدو‌اج فرزندان مستخدمین شاغل وبازنشسته, از کار افتاده و متوفی محدو‌د به حداکثر سه فرزندتاریخ: 30/4/ 1381شماره دادنامه: 143کلاسه پرو‌نده: 80/107مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: خانم احترام‌السادات شیرازیموضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر […]