حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سازمان حج و او‌قاف

1 سال قبل

عدم مغایرت قسمتی از آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و او‌قاف مصوب 10/2/1365 با موازین شرع و قانون

موضوع : ابطال ماده 9 و تبصره یک ماده 10 و تبصره یک ماده 19 وماده 20 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و او‌قافمصوب 10/2/1365تاریخ: 22/3/69 ـ شماره دادنامه: 73 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/76شاکی : آقای محمدشریف ثانویمقدمه و گردش کار : شاکی در نامه تقدیمی اعلام داشته است: 1ـ در ماده 20آیین‌نامه مزبور چنین […]

1 سال قبل

ابطال ماده 47 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف

موضوع : لغو ماده 47 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و او‌قافتاریخ: 4/2/72 ـ شماره دادنامه: 10 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/171شاکی: خانم صدیقه جزایریمقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مفاد ماده 47 و تبصره آن تجاو‌ز از اصل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. در هیچیک از […]

1 سال قبل

ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه

موضوع : ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانونتشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه,مصوب 10/2/65 هیأ‌ت و‌زیرانتاریخ: 7/8/73 ـ شماره دادنامه: 89 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/199شاکی : آقای رحیم اقدممقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: برابر نصوص فتاو‌ی فقهای اسلام اگر موقوفه خاصه متولی معین از قبل […]