حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 21 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17824 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سازمان جهاد سازندگی

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص تعلق پرداخت عیدی به مستخدمین

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب پنجم و ششمدیوان عدالت اداریتاریخ: 7/3/70 ـ شماره دادنامه: 28 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/32شاکی : رئیس سازمان جهاد سازندگی استان یزدمقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/ 1270موضوع شکایت خانم ملکه کارگربیده, بطرفیت: جهاد سازندگی استان یزد بخواسته: ندادن […]