حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17826 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سازمان جنگلها و مراتع کشور

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص عدم الزام به پرداخت فوق‌العاده شغل به میزان حداکثر مندرج در تصویبنامه مربوط

موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب سوم و چهارم ونهم موضوع مابه‌التفاو‌ت فوق‌العاده شغل در سال 54در سازمان جنگلها و مراتع کشورتاریخ: 21/7/66 ـ شماره دادنامه: 33 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/66/19مقدمه: 1ـ در پرو‌نده کلاسه 3/62/1487 شعبه سوم دیوان شاکی علی‌اکبر پژهان به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوق‌العاده […]

1 سال قبل

منتفی بودن اعتراض به دستورالعمل 75‌ـ‌48/19/100 ـ 1/7/59 دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور درخصوص توقف اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

موضوع : اعتراض به دستورالعمل 4875/19/100‌ـ‌1/7/59 دفتر حقوقیو بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشورتاریخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 92 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/9شاکی : آقای ابوالفضل نصیرمقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: سرجنگلداری استان مرکزی, در سال 1352 باستناد قسمت او‌ل ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص فوق‌العاده شغل برخی از رشته‌های کارشناسی در رشته کشاو‌رزی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 14, 15, 18 و 19دیوان عدالت اداریتاریخ: 3/9/75 ـ شماره دادنامه : 190 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/104شاکی : سید اسماعیل موسویمقدمه : الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/148 موضوع شکایت آقای سید اسماعیل موسوی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر به […]