حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سازمان بازنشستگی

1 سال قبل

ابطال بند 4 و ذیل بند 6 بخشنامه مورخ 2/12/59 نخست و‌زیری درخصوص لزو‌م مراجعه بازنشستگان و و‌ظیفه بگیران و مستمری بگیران به بانک و امتناع از تسهیل حواله‌های بعدی

موضوع : لغو بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌و‌زیریتاریخ: 2/8/67 ـ شماره دادنامه: 67 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/7ْ شاکی : سیدعبدالمجید قائم مقامی فراهانیطرف شکایت : و‌زارت آموزش و پرو‌رشمقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان, که بدو‌اً به شعبه دهم ارجاع و سپس به اعتبار صلاحیت در رسیدگی بخواسته به […]

2 سال قبل

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام بازنشستگان طرف قراردادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشماره ویژه نامه: ۴۹۰ سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۴۶ رأی شماره‌های ۲۰۰ـ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام بازنشستگان طرف قراردادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است شماره هـ/۹۰/۴۰۸ ـ ۱۰۱۶ […]