حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سازمان بازنشستگی کشور

1 سال قبل

ابطال تصویبنامه شماره 97216 مورخ 15/12/64 درخصوص بازنشستگی آن دسته از مستخدمین دو‌لت که حداقل 20سال سابقه خدمت دارند با سپردن تعهد مبنی بر عدم استفاده از ارفاق سنوات

موضوع : ابطال تصویبنامه شماره 97216 مورخ 15/12/1364تاریخ: 6/5/71 ـ شماره دادنامه: 65 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/185شاکی : آقای نصرت‌اﷲ طالعی‌زادهطرف شکایت: هیأ‌ت و‌زیران, و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ تیرماه 1370پس از 6 سال سازمان بازنشستگی کشور با توجه به رأی هیأ‌ت عمومی […]

2 سال قبل

رأی شماره‌های 468ـ 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1، 2 و 3 از بخشنامه شماره 9386/ص/266 مورخ 22 /6 /1390 سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه

شماره 760/94ـ 158/95 1396/5/31 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 468ـ 467 مورخ 1396/5/17 با موضوع: «ابطال بندهای 1، 2 و 3 از بخشنامه شماره 9386/ص/266 مورخ 1390/6/22 سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق […]