حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص مالکیت اراضی موات

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و سیزدهمدیوان عدالت اداریتاریخ: 12/12/74 ـ شماره دادنامه: 203 ـ کلاسه پرو‌نده: 74/137شاکی : خانم نیله یا کوگورگیزمقدمه : الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 64/729 موضوع شکایت آقای بهمن خسرو‌ی بطرفیت سازمان زمین شهری نقده بخواسته اعتراض به لغو مالکیت زمین طی […]