حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17710 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » رأی هیأت عمومی

1 سال قبل

انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذیرش در دورۀ دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد

رأی شماره405 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذیرش در دوره دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد. شماره هـ/90/897 مورخ: 1390/9/29 تاریخ دادنامه: 21/9/1390 شماره دادنامه: 405 کلاسه پرونده: 90/897 مرجع رسیدگی: هیأت […]

2 سال قبل

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 1390/11/12 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 1391/1/27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر: تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد

شماره هـ/۱۴۴/۹۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع: «ابطال بند۲ مصوبه شماره ۲۸۹ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر: تصویب مصوبات […]

2 سال قبل

رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 201002 سال 1395 و 01 /2102 سال 1393 شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ

شماره هـ /96 /433 16 /11 /1396 بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و ۲۱۰۲/۰۱ سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی […]

2 سال قبل

رأی شماره 1154 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 و 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای اسلامی شهر شیراز

شماره 95 /1197- 2 /12 /1396بسمه تعالیجناب آقای اکبر پوررئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلامیک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1154 مورخ 1396/11/10 با موضوع:«ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 و 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای اسلامی شهر شیراز» […]

2 سال قبل

رأی شماره 1142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای 1387، 1389، 1388 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع: «ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض» جهت درج در روزنامه رسمی به […]

2 سال قبل

رأی شماره 1148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع: «ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت […]

2 سال قبل

رأی شماره 1170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 3 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌ نامه اجرایی تبصره 35 الحاقی بودجه سال 1395

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷۰ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۶ با موضوع: « ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ الحاقی بودجه سال ۱۳۹۵.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین […]

2 سال قبل

رأی شماره 1172 هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری 1396 با موضوع:ابطال بند 4 قسمت (د) مصوبه شماره 27998ـ1662ـ115 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷۲ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۶ با موضوع: «ابطال بند ۴ قسمت (د) مصوبه شماره ۲۷۹۹۸ـ۱۶۶۲ـ۱۱۵ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: […]

2 سال قبل

رأی شماره 1176 هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد

شماره هـ /96 / 463 – 12 /12 /1396بسمه تعالیجناب آقای اکبرپوررئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلامیک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1176 مورخ 17 /11 /1396 با موضوع:«ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد […]

2 سال قبل

رأی شماره 1169 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال کد 137 عمران – گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

صدور رأی شماره ۱۱۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال کد ۱۳۷ عمران ـ گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت‌نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شماره دادنامه: ۱۱۶۹ کلاسه پرونده: ۱۲۰۲/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین مسجدی موضوع شکایت […]