حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17715 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » دیوان محاسبات کشور

1 سال قبل

عدم مغایرت تصویبنامه مورخ 12/12/ 65درخصوص تأ‌مین اعتبار مصرف اعتبارات مربوط به ایجاد پناهگاهها با قانون

موضوع : اعلام مغایرت تصویبنامه شماره 110288مورخ 12/12/65 با اصل 53 قانون اساسی و قانون بودجهتاریخ: 1/9/68 ـ شماره دادنامه: 75 ـ کلاسه پرو‌نده: 56/3شاکی : رئیس دیوان محاسبات کشورمقدمه : رئیس دیوان محاسبات کشور, طی نامه شماره 539/م ‌ـ‌ 25/12/65 اعلام داشته است صرفنظر از اینکه ایجاد تسهیلات لازم برای تأ‌مین جانپناه و پناهگاهها […]

1 سال قبل

ابطال بندهای (1) الی (5) مصوبه سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات مصوب جلسات(478 و 480) مورخ 18/2/1380 و 12/4/ 1380شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ابطال بخشنامه معاو‌ن و‌زیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری درخصوصنفی معافیت قانونی مراکز آموزشی از پرداخت حق‌انشعاب و تعلیقو‌اگذاری انشعاب آب جدید به آنها به شرط و‌صول هزینه‌هایانشعابهای و‌اگذار شدهتاریخ: 2/4/ 1381شماره دادنامه: 119کلاسه پرو‌نده: 80/57مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: دیوان محاسبات کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص لزو‌م احتساب سابقه خدمت و عدم تغییر سهمیه خدمت متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش

ابطال مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1و2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور درخصوصو‌صول و و‌اریز و‌جوه قانونی به حساب خاص و برداشت از آنتاریخ: 3/9/ 1381شماره دادنامه: 311کلاسه پرو‌نده:80/278مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشورموضوع […]

1 سال قبل

ابطال بند 2 مصوبه شماره 28576/ت 31657هـ مورخ 1384/5/10 هیات وزیران

رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند2 مصوبه شماره 28576 /ت31657 هـ مورخ 10/5/1384 هیأت وزیران شماره هـ/85/328 تاریخ: 2/4/1387شماره دادنامه: 203کلاسه پرونده: 85/328مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی : دیوان محاسبات کشورموضوع شکایت وخواسته: ابطال بند2 مصوبه شماره 28576 /ت31657 هـ مورخ 10/5/1384 هیأت وزیران .مقدمه : شاکی در […]

1 سال قبل

ابطال مصوبه شماره 32112/ت37332هـ مورخ 1386/3/19 هیات وزیران

رأی شماره 792 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 32112/ت37332 هـ‍ مورخ 19/3/1386 هیأت وزیرانتاریخ: 8/11/1387شماره دادنامه: 792کلاسه پرونده: 86/497مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: دیوان محاسبات کشور.موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 32112/ت37332 هـ‍ مورخ 19/3/1386 هیأت وزیران.گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ به موجب […]

1 سال قبل

ابطال بخشنامه شماره 11/4275/19823 مورخ 1384/11/11 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 834هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 19823/4275/211 مورخ 11/11/1384 سازمان امور مالیاتی کشور شماره هـ/87/3 تاریخ دادنامه: 27/11/1387شماره دادنامه: 834کلاسه پرونده: 87/3مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: دیوان محاسبات کشور.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19823/4275/11 مورخ 11/11/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست […]

1 سال قبل

ابطال ماده 55 اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها که مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است

رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 55 اصلاحی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاههاکه مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است شماره هـ/88/4641390/05/12 تاریخ دادنامه: 27/4/1390 شماره دادنامه: 195 کلاسه پرونده: 88/464 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون دادستان دیوان محاسبات کشور موضوع […]

مبلغ قابل توجهی از بودجه‌ استان بوشهر برگشت می‌خورد
1 سال قبل

مبلغ قابل توجهی از بودجه‌ استان بوشهر برگشت می‌خورد

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: در استان بوشهر مبلغ قابل توجهی از بودجه‌های مصوب و تخصیص داده شده برگشت می‌خورند. علی کامیار صبح روز یکشنبه در دیدار با آیت الله صفایی بوشهری، امام جمعه اظهار کرد: با تغییر مدیریتی در دیوان محاسبات رویکردهای آن نیز تغییر کرده و با شعار محوری “دیوان فناورانه، مردم پایه” […]

1 سال قبل

رأی شماره 1793هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ذیل بند 9 مصوبات جلسه مورخ 15 /8 /1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شماره ۹۱ /۳۲   تاریخ ۶ /۱۱ /۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۷۹۳      کلاسه پرونده : ۹۱ /۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان گردش کار […]

1 سال قبل

رأی شماره 1779 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 562 /93 /206 ـ 20 /1 /1393 شورای عالی اداری

شماره ۹۳ /۱۴۰ تاریخ ۴ /۱۱ /۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۷۷۹     کلاسه پرونده : ۹۳ /۱۴۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲ /۹۳ /۲۰۶ـ ۲۰ /۱ /۱۳۹۳ شورای عالی اداری گردش کار: […]