حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » دیوان عدالت ادرای

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص همطرازی و ارتقاﺀ گرو‌ه موضوع تبصره 85قانون بودجه سال 1356 کل کشور

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 19 و 20دیوان عدالت ادرایتاریخ: 8/11/73 ـ شماره دادنامه: 136 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/143شاکی : آقای حسن صانعیمقدمه : الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/719 موضوع شکایت آقای حسن صانعی به طرفیت و‌زارت کشور ‌ـ‌ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخواسته ارتقاﺀ […]