حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17740 تعداد نوشته های امروز : 4 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » دیوانعالی کشور

1 سال قبل

عدم قابلیت طرح و رسیدگی نسبت به تعارض آراﺀ صادره از شعب دادگاه عمومی تهران و دیوان عدالت اداری در دیوان

موضوع : اعلام تعارض حکم 1215‌ـ‌24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهرانبا حکم 440 مورخ 3/5/63 شعبه 7 دیوان عدالت اداریتاریخ: 30/4/64 ـ شماره دادنامه: 18 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/12جریان امر ـ آقای علی نورو‌زی اصل کارمند بازنشسته دادگستری در تاریخ 23/11/ 63شکوائیه‌ای به ضمیمه فتوکپی احکام مذکور به هیأ‌ت عمومی دیوانعالی کشور ارسال و اعلام […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراﺀ معارض صادره از شعب دیوانعالی کشور و شعب دیوان عدالت اداری راجع به سوابق خدمت دو‌لتی

موضوع: بررسی آراﺀ صادره از شعبه نهم دیوانعالی کشور و شعبه هشتمدیوان عدالت اداری از جهت تعارض با یکدیگرتاریخ: 14/7/65 ـ شماره دادنامه: 46 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/140مقدمه: الف ـ شعبه نهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 574/9 مورخ 3/4/1360 درخصوص شکایت مطرو‌حه به طرفیت و‌زارت دادگستری به خواسته الزام به صدو‌ر یک […]

1 سال قبل

مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه

مطابق با رای وحدت رویه جدید دیوانعالی کشور، چنانچه راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشند ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تعلق نمی‌گیرد. بر این اساس، راننده فاقد گواهینامه رانندگی، حق مطالبه خسارت از محل بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه را ندارد. لذا […]