حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » دفتر اسناد رسمی

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص ملزم نمودن سازمان امور اراضی به معرفی زارع و‌اجد شرایط به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال در اراضی قانون اراضی کشت موقت

ابطال بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور در خصوص عدم درجازدو‌اج و طلاق غیرمدخوله صرفاً در المثنی شناسنامه زو‌جهتاریخ: 10/6/ 1381شماره دادنامه: 183کلاسه پرو‌نده: 77/405مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای سیدناصر شریعتیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره (4320/1) مورخ 14/10/1370 سازمان ثبت احوال کشورمقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در سال […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن مدارک از دفتر اسناد رسمی

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. موردوکالت  : مراجعه  به  دفتراسنادرسمی  ——— به منظور تقاضا و تحصیل مدارک و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن مدارک از دفتر اسناد رسمی

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. موردوکالت  : مراجعه  به  دفتراسنادرسمی  ——— به منظور تقاضا و تحصیل مدارک و […]