حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 27 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » دادگاه جنایی

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 69 دیوان عالی کشو درخصوص ممنوعیت و‌رو‌د در ماهیت اتهام و صدو‌ر قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 69 ()- 15/9/1346ممنوعیت و‌رو‌د در ماهیت اتهام و صدو‌ر قرار عدم صلاحیت درجلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جناییبه موجب رأی شماره 571 مورخ 3/1/1346 صادره از شعبه نهم و رأی شماره 875 مورخ 2/2/1346 صادره از شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در مورد کیفرخواستی که به اتهام جنایی بودن اتهام صادر شده و دادگاه […]