حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 2 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » دادخواست اعسار

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/271اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/271شماره پرونده : 1400-3/1-271 حتاریخ نظریه : 1400/04/08 استعلام :1- در صورتی که رأی غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأی اعم از این‌که محکوم‌به تغییر یابد یا تغییر نکندادامه عملیات […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/260 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/260شماره پرونده : 1400-3/1-260 حتاریخ نظریه : 1400/03/19 استعلام :1-در صورتی که محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پی‌قسط صادر شود آیا با توجه به این‌که تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب می‌شود آیا در صورت عدم […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/993اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/993 شماره پرونده : 99-93-993 ح تاریخ نظریه : 1399/07/22 استعلام : در صورتی که حسب مورد خواهان در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر دادگاه از حیث پرداخت هزینه دادرسی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند، آیا اقدام خواهان رفع نقص تلقی می‌شود ؟ نظریه مشورتی اداره […]