حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 27 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » خرید و فروش خودرو

3 سال قبل

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین – قولنامه خودرو )

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  ………………………..  1-2 – خریدار/خریداران ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  ………………………… 2: موضوع و مشخصات مورد معامله عبارتست از انتقال …………………. دانگ یکدستگاه خودرو …………………… […]

3 سال قبل

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان  …………………… فرزند …………. به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… کدملی ……………… متولد …………… ساکن ……………………………………………… تلفن ………………….. راسا یا با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………….. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب ……………………..  ۱-۲ – خریدار/خریداران ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی ………………… متولد ………….. ساکن […]