حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » حوادث ناشی از وسایل نقلیه

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (6) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

هیأت وزیران در جلسه 15 /7 /1397 به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد تبصره ماده (6) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395 – آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/198 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/198شماره پرونده : 1400-16/10-198 کتاریخ نظریه : 1400/04/12 استعلام :آیا حکم مقرر در بند «ت» ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خاص سارق است یا می‌توان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب، در […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/595 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/595شماره پرونده : 99-16/10-595حتاریخ نظریه : 1399/05/13 استعلام :خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می‌شود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/945 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/945 شماره پرونده : 99-16/10-945 ح تاریخ نظریه : 1399/07/29 استعلام : مطابق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قطعی شدن میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه می‌باشد لیکن گاهی اوقات و مخصوصا در اواخر سال شرکت‌های […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1205اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1205شماره پرونده : 99-16/10-1205 ح تاریخ نظریه : 1399/08/21 استعلام :با توجه به ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مقرر داشته؛ «چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر در مواد 31 […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1085اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1085شماره پرونده : 99-186/3-1085 کتاریخ نظریه : 1399/08/26 استعلام :مطابق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است نسخ می‌شود: 1- آیا مجازات شروع به جرم […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1303 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1303 شماره پرونده : 99-16/10-1303 ع تاریخ نظریه : 1399/09/16 استعلام : موضوع: «الف» شکایتی مبنی بر اینکه بر اثر پرتاب شدن سنگ از زیر چرخ خودروی ناشناس منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از ناحیه چشم وی شده مطرح با توجه به اینکه از جمله شروط اساسی مسئوولیت […]