حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » حقوق بازنشستگی

1 سال قبل

ابطال بند 4 و قسمت اخیر بند 6 بخشنامه مورخ2/12/59 نخست‌و‌زیری درخصوص حقوق بازنشستگی

موضوع : لغو بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌و‌زیریدرخصوص حقوق بازنشستگیتاریخ: 2/8/62 ـ شماره دادنامه: 67 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/7شاکی: سید عبدالصمد قائم مقامی فراهانی طرف شکایت: و‌زارت آموزش و پرو‌رشمقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان که بدو‌اً به شعبه دهم ارجاع و سپس به اعتبار صلاحیت در رسیدگی بخواست هیأ‌ت عمومی دیوان […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه قضاتی که قبل از تاریخ 1/1/1374 بازنشسته یا موظف شده‌اند

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه قضاتی که قبل ازتاریخ 1/1/1374 بازنشسته یا موظف شده‌اندتاریخ: 11/3/1382 شماره دادنامه:102 کلاسه پرو‌نده: 82/41مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازنشستگی کشوریموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7، 12، 18 و 11 بدو‌ی و شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ‌ـ‌ […]

2 سال قبل

دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است

رأی شماره 105 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است شماره: هـ/90/605 مورخ:21/3/1390 تاریخ: 2/3/1390 شماره دادنامه: 105 کلاسه پرونده: 90/105 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح طی درخواست […]

2 سال قبل

رأی شماره های 49 الی 50 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد

صدور رأی شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: فوق‌العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان‌خدمت وجاهت‌ قانونی ندارد تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۵۰ ـ ۴۹ کلاسه پرونده: ۲۴۵/۹۷، ۲۴۶/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ شرکت ارتباطات زیر ساخت […]

2 سال قبل

رأی شماره 948 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ملاک پرداخت ما به التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی، آخرین حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است

صدور رأی شماره ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ملاک پرداخت ما به ‌التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی، آخرین حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲ شماره دادنامه: ۹۴۸ کلاسه پرونده: ۹۹۲/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای مهرداد […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1379 شماره پرونده : 99-3/1-1379 ح تاریخ نظریه : 1399/09/30 استعلام : با لحاظ تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات […]