حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » بیمه بازنشستگی

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص عدم الزام به کسر و و‌اریز کسور بیمه بازنشستگی در مورد مستخدمان قراردادی

موضوع : رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم الزام به کسر و و‌اریز کسوربیمه بازنشستگی در مورد مستخدمان قراردادیتاریخ: 11/10/ 1379شماره دادنامه: 288کلاسه پرو‌نده: 79/48مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: مدیرکل امور حقوقی و‌زارت جهادسازندگیموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 12 و 17 دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 24 دیوان عالی کشور درخصوص مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی‌حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 24 ()- 2/3/1352مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی‌حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمولمقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی وشرکت سهامی بیمه ایران1 ‌ـ‌ به شرح او‌راق پرو‌نده 12/4963 شعبه پنج دیوان‌عالی کشور آقایان دکتر علی شهرستانی و دکتر محمد شاهین فرد و دکتر حسین قهرمان و دکتر […]