حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17826 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » بنگاه های اقتصادی

1 سال قبل

انتقال شرکتهای ذکر شده به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی

انتقال شرکتهای ذکر شده به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادیمصوب 1394,01,30با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران در جلسه 30 /1 /1394 به پیشنهاد وزارتخانه‌ های نفت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست های […]

1 سال قبل

[نامه اصلاحی] اصلاح بند (3) تصویبنامه موضوع انتقال شرکتهای ذکر شده به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی

[نامه اصلاحی] اصلاح بند (3) تصویبنامه موضوع انتقال شرکتهای ذکر شده به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادیمصوب 1394,01,30 نظر به اینکه در بند (3) تصویبنامه شماره 12739 /ت 50655 هـ مورخ 6 /2 /1394 عبارت “(شامل نیکوسارل)” به صورت عبارت “(نیکوسارل)” تحریر شده […]