حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17826 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » بانک ملی ایران

1 سال قبل

غیرقابل طرح بودن تقاضای ابطال مواد 59و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران در دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانکملی ایران به لحاظ مخالفت آن با ماده 19 قانون مجازات عمومیتاریخ: 22/2/65 ـ شماره دادنامه: 16 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/83مقدمه و گردش کار: آقای سیدحسن میرمجلسی به شرح دادخواستی که به دیوان تقدیم داشته اعلام نموده مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی قبلی بانک […]

1 سال قبل

ابطال ماده (13) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت نیرو‌ی انسانی و درمانی و بهداشتی مصوب 13/7/59 هیأ‌ت و‌زیران

موضوع : اعتراض به آیین‌نامه لایحه قانونی خدمت نیرو‌ی انسانیدرمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58تاریخ: 6/6/67 ـ شماره دادنامه: 61 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/83شاکی : بانک ملی ایرانطرف شکایت : هیأ‌ت و‌زیران جمهوری اسلامی ایرانمقدمه و گردش کار : بانک ملی ایران, بشرح نامه شماره 4/114623 مورخ 17/9/ 63چنین اعلام داشته: 1ـ حسب ماده 2, قرارداد […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص ارفاق پنج سال در اعطای بازنشستگی به کارکنان بانکها

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب هشتم و سومدیوان عدالت اداریتاریخ: 23/9/68 ـ شماره دادنامه: 88 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/56شاکی : بانک ملی ایرانمقدمه : الف ـ شعبه هشتم درپرو‌نده کلاسه 63/76 موضوع شکایت آقای حسن پیغمبری به طرفیت: بانک ملی ایران, به خواسته: اجرای تبصره ماده 97 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها به […]

1 سال قبل

غیرقابل طرح بودن اصلاح آیین‌نامه داخلی بانک ملی درخصوص احتساب سوابق خدمت فرهنگی در هیأ‌ت عمومی دیوان

موضوع : اصلاح آیین‌نامه داخلی بانک ملیتاریخ: 11/4/69 ـ شماره دادنامه: 114 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/50شاکی : آقای منوچهر لاریطرف شکایت : بانک ملی ایرانمقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: طبق ماده 151 آیین‌نامه استخدام کشوری, کلیه کسانی که سابقه خدمت فرهنگی داشته‌اند, و آن و‌احد فرهنگی […]

2 سال قبل

رأی شماره های 708 الی 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال گروه 14 بند 36 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394

شماره۱۷۴/۹۵ـ ۴۲۰/۹۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۰۸ الی ۷۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع: «ابطال گروه۱۴ بند۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای‌اسلامی شهرقدس در سال ۱۳۹۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال […]