حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17826 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » بانک مسکن

3 سال قبل

نمونه قرارداد وام جعاله بانک مسکن

نظر به اینکه خانم / آقای ……………… مالک پلاک ثبتی …………………….. فرعی از ………… اصلی واقع در بخش ………………….. حوزه ثبتی ………………….. ، تقاضای انجام تعمیرات ساختمان پلاک فوق از طریق عقد جعاله به هزینه بانک را دارد و بانک نیز با احراز ضرورت تعمیرات مزبور با درخواست نامبرده موافقت نموده است ، این قرارداد […]

3 سال قبل

نمونه قرارداد بانک مسکن (فرم خام شماره 2)

قرارداد شماره ………………. مورخ ………………….. بانک مسکن – شعبه ……………… در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ………………….. مورخ …………………. قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر : الف – خانم / آقای ………………. فرزند …………………….. دارای شماره شناسنامه …………………………. صادره از …………………… متولد …………… به شماره ملی …………………………………. مقیم ……………………………… که در این قرارداد بدهکار نامیده یم شود […]