حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 17 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب دیوان درخصوص احتساب سوابق خدمتی مستخدمین منتقل شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 3 و 6 و 12دیوان عدالت اداریتاریخ: 17/10/73 ـ شماره دادنامه: 119 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/178شاکی : آقای محمد رضا زارعیمقدمه : الف ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 64/706 موضوع شکایت آقای مجید و‌الی بطرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخواسته احتساب کلیه سوابق […]

2 سال قبل

رأی شماره‌های 138 الی 140 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 59912 /91 ـ 8 /3 /1391 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره هـ/۲۹۹/۹۳ ۱۳۹۶/۳/۱۶ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۸ الی ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع: «ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ـ ۱۳۹۱/۳/۸ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه […]