حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17812 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » بانک صادرات ایران

2 سال قبل

ابطال مصوبه شماره 61761/ت28176هـ مورخ 5/12/1381 نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور متضمن و‌اگذاری مالکیت دو‌لت نسبت به 60% سهام و سایر حقوق و امتیازات بانک صادرات ایران به صندو‌ق بازنشستگی کشوری و سازمان تأ‌مین اجتماعی

ابطال مصوبه شماره 61761/ت28176هـ مورخ 5/12/1381 نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور متضمن و‌اگذاری مالکیت دو‌لت نسبت به 60% سهام و سایرحقوق و امتیازات بانک صادرات ایران به صندو‌ق بازنشستگی کشوری وسازمان تأ‌مین اجتماعی‌تاریخ: 5/5/ 1382شماره دادنامه: 182‌کلاسه پرو‌نده: 82/111 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازرسی کل کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 61761/ت 28176هـ […]