حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 17 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » باز خرید خدمت کارکنان

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب دیوان درخصوص اجرای لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و باز خرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دو‌لت مصوب 14/4/59 با و‌جود عدم تصویب آیین‌نامه قانون مذکور

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 2 و 10دیوان عدالت اداریتاریخ: 20/12/73 ـ شماره دادنامه: 157 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/159شاکی : آقای علی مبشرمقدمه : الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 62/158 موضوع شکایت آقای محمدرضا مولوی به طرفیت شرکت بازرگانی دو‌لتی ایران بخواسته اعتراض به حکم شماره 10563 مورخ […]