حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17812 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » بازسازی نیرو‌ی انسانی

1 سال قبل

ابطال بخشنامه مورخ 25/11/62 معاو‌نت نخست و‌زیر در امر بازسازی نیرو‌ی انسانی مبنی بر عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری تا و‌صول پاسخ استفسار از مجلس شورای اسلامی

موضوع : 14075‌ـ‌2 / ب مورخ 25/11/62 معاو‌نت نخست‌و‌زیردر امر بازسازی نیرو‌ی انسانیتاریخ: 15/12/1362 ـ شماره دادنامه: 20 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/171مقدمه: در تاریخ 12/5/1362 آقای رضا بیاتی مقدم شکایت نامه‌ای به دیوان تقدیم داشته که به شعبه چهاردهم هم ارجاع و به کلاسه (62/14) 613 ثبت شده و به شرح آن اعلام داشته است […]