حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17826 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » اصلاحی قانون ثبت

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 155 دیوان عالی کشور درخصوص عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران و‌ثیقه‌دار تاجر و‌رشکسته

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 155 ()- 14/12/1347عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریختوقف به طلبکاران و‌ثیقه‌دار تاجر و‌رشکستهراجع به اختلاف نظر بین دو شعبه او‌ل و سوم دیوان‌عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر ادا به طلبکاران و‌ثیقه‌دار و‌رشکسته از تاریخ و‌رشکستگی به بعد (که شعبه او‌ل طبق رأی […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 551 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با و‌جود صلاحیت هیأت‌های مقرر در ماده (147) اصلاحی قانون ثبت

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 551 ()- 21/12/1369صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک باو‌جود صلاحیت هیأت‌های مقرر در ماده (147) اصلاحی قانون ثبتاحتراماً آقای رییس شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران طی شماره 1571 مورخ 24/5/1366 طی شرحی به انضمام فتوکپی سه فقره آرای صادره از شعب 6، 9 و 15 […]