حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17822 تعداد نوشته های امروز : 9 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » اصلاحات ارضی

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص رأی صادره از طرف شورای اصلاحات ارضی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداریتاریخ: 25/10/75 ـ شماره دادنامه: 213 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/218شاکی : رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری آقای صدر الحفاظیمقدمه : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/259 موضوع شکایت آقای سید جواد طباطبایی به طرفیت سرپرستی دفتر امور […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص اجرای مقررات اصلاحات ارضی

ابطال تبصره‌های (1) و (3) ماده (14) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 1365 هیأ‌ت و‌زیرانتاریخ: 8/10/ 1381شماره دادنامه: 361کلاسه‌پرو‌نده: 79/121مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: رییس کل دیوان عدالت اداری و غیرهموضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (14) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور […]

2 سال قبل

رأی وحدت‌رویه درخصوص اجرای مقررات و ختم پرو‌نده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص خاتمه اجرای مقررات و ختم پرو‌نده‌هایاصلاحات ارضی مصوب 1354تاریخ:28/10/1382 شماره دادنامه: 427 کلاسه پرو‌نده:80/190 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای نعمت ا… لعل گلیموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2، 4، 6 و 15دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه […]

2 سال قبل

درخصوص اعتراض رای شورای اصلاحات ارضی

رأی شماره 805 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض رأی شورای اصلاحات ارضی شماره هـ/87/933 تاریخ دادنامه:13/11/1387شماره دادنامه: 805کلاسه پرونده: 87/933مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای سیدعباس صالحی ساداتی.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 دیوان عدالت اداری.مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به […]