حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17726 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » آیین دادرسی کیفری

1 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1401/39 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/39 شماره پرونده : 1401-168-39 ک تاریخ نظریه : 1401/03/29 استعلام : چنانچه محکوم علیه کیفری نسبت به پرونده‌های اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه‌ها وفق ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وی می‌تواند […]

1 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1401/172اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/172 شماره پرونده : 1401-186/1-172 ک تاریخ نظریه : 1401/03/30 استعلام : 1) آیا تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری بر اساس ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟ 2) آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری ،مجازات را تعلیق نماید و یا سایر نهادهای […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 3976 دیوان عالی کشور درخصوص مداخله وکیل در دادرسی با حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی

رأی و‌حدت‌رو‌یه 3976 ـ 25/10/1335 مداخله وکیل در دادرسی با حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1328 یکی از مواردی که احکام صادره در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیرقابل اعتراض شناخته شده در صورتی است […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/355 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/355شماره پرونده : 1400-168-355 کتاریخ نظریه : 1400/04/05 استعلام :وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم‌له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را […]

آموزش ضابطین قضایی بسیج در مروست
2 سال قبل

آموزش ضابطین قضایی بسیج در مروست

احمد زحمتک اظهار داشت: ضابطین قضایی بسیج در دستیابی عدالت کیفری و رسیدن به نظام کیفری مطلوب نقش بسزایی دارند.این مقام قضایی در رابطه با وظایف ضابطین گفت: کمک در کشف جرایم مشهود، حفظ آثار و علایم جرم، جمع آوری ادله و تحقیقات مقدماتی در زمینه تصمیمات قضایی از جمله وظایف ضابطین است.وی افزود: در […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1992 اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه : 1400/01/15شماره نظریه : 7/99/1992شماره پرونده : 99-186/2-1992 ک استعلام :وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضاً مطابق در […]