حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17551 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های وکالت نامه های موبایل و تلفن - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه انتقال مکان تلفن ثابت

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………   مورد وکالت: در خصوص  مراجعه  به  شرکت  مخابرات  ایران  و سایر ادارات  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید تلفن همراه

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ……………. ساکن ………………………………………………………………………………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی …………….. ساکن …………………………………………………………………………………. مورد وکالت : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت مخابرات و ارتباطات […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه انتقال و صلح موبایل

موکل : آقای / خانم …………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………….  وکیل : آقای / خانم : …………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………… صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]