حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17553 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های قراردادهای سرمایه گذاری تامین مالی - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه قرارداد وام پلکانی بانک مسکن

در اجرای مفاد قراردادهای شماره ……………….. مورخ ……………. شماره ……………… مورخ ………………. و شماره ……………… مورخ ………………. بانک مسکن شعبه …………….. ، این قرارداد در تاریخ ………………….. بین : الف ) 1- خانم / آقای ………………………… فرزند ………………. بشماره شناسنامه …………. صادره از ………………. متولد …………………. به شماره ملی ……………………. به نشانی ……………………………………….. کد پستی ……………….. […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد مضاربه

ماده یک-طرفین قرار داد مالک : خانم / آقای : ………………….. فرزند:  …………………………. دارای شماره ملی : ……………. صادره از : ……………………. متولد: …………. به نشانی : …………………………………………………………………………… کد پستی …………… و شماره تماس………….. مضارب : خانم / آقای : …………….. فرزند: ………………………… دارای شماره ملی : …………. صادره از : ………………….متولد : ………………….. به نشانی :………………………………………………………………. […]