حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های شرکت با مسئولیت محدود - حقوق 24

3 سال قبل

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی –  نسبی) نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال  در تاریخ  ………….ساعت ……. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت […]

3 سال قبل

نمونه شرکتنامه ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد : 1- نام کامل شرکت ونوع آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2- موضوع شرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3- نشانی کامل مرکز اصلی :……………………………………………………………………کدپستی :…………………………….تلفن ثابت :………………. نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه) ………………………………………………………کدپستی : ………………………… تلفن ثابت :……………………….. 4- اسامی شرکاء یا موسسین نام ونام خانوادگی …………………………. […]