حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17553 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های نمونه اساسنامه و صورتجلسه رسمی - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی –  نسبی) نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال  در تاریخ  ………….ساعت ……. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت […]

2 سال قبل

نمونه شرکتنامه ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد : 1- نام کامل شرکت ونوع آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2- موضوع شرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3- نشانی کامل مرکز اصلی :……………………………………………………………………کدپستی :…………………………….تلفن ثابت :………………. نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه) ………………………………………………………کدپستی : ………………………… تلفن ثابت :……………………….. 4- اسامی شرکاء یا موسسین نام ونام خانوادگی …………………………. […]

2 سال قبل

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی بخش اول نام ـ  موضوع ـ  مدت و مرکز اصلی شرکت ماده 1ـ نام شرکت عبارت است از:  شرکت ………………………………………………………  (سهامی خاص) ماده 2ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از : ……………………………………………………………………………………………………………………… ماده 3ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است . ماده 4ـ مرکز اصلی شرکت و شعبه […]

2 سال قبل

مدارک لازم جهت پذیرش شرکت سهامی خاص

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص 2- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص   3- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 4- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) ویا وکیل رسمی شرکت 5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره […]

2 سال قبل

نمونه اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی خاص

1- نام شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2- هویت کامل واقامتگاه موسسین : نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر …………. شماره شناسنامه …………….. محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی …………………………… نشانی و کدپستی  : ………………………………………………………………………… تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………………………….      نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر …………. شماره شناسنامه …………….. […]

2 سال قبل

نمونه اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی عام /خاص

1- نام شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2- هویت کامل واقامتگاه موسسین : نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر …………. شماره شناسنامه …………….. محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی …………………………… نشانی و کدپستی  : ………………………………………………………………………… تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………………………….      نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر …………. شماره شناسنامه …………….. […]