حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17726 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های قوانین پرکاربرد - حقوق 24

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 539 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری 1 در تجدیدنظر نسبت به قرار منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری 2

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 539 ()- 1/8/1369صلاحیت دادگاه کیفری 1 در تجدیدنظر نسبت به قرار منع پیگردصادره از دادگاه کیفری 2احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و چهارم دیوان‌عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر (فرجام‌خواهی) از حکم دادگاه کیفری 2 که بر تأیید قرار منع پیگرد صادر شده بوده آرای معارضی صادر نموده‌اند که به این […]

2 سال قبل

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی ‌که در جلسه دوم تیرماه 1319 شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسیده استمصوب 1319,04,02با اصلاحات و الحاقات بعدی باب اول – در کلیات ماده 1 – امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه […]

2 سال قبل

قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر ‌مصوب 1376,05,26با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – روابط موجر و مستاجر ماده 1– از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع […]

2 سال قبل

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها ‌مصوب 1343,12,16با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 – مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک. ماده 2 – قسمتهای مشترک مذکور در اینقانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به […]

2 سال قبل

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوبه 26 اسفند 310 [1310] باب اولتشکیلات اداری ثبت ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می ‌شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت ‌دارای شعبی باشد. ماده دوم – مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر […]

2 سال قبل

قانون صدور چک

قانون صدور چکمصوب 1355,04,16با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 – انواع چک عبارت است از:1 – چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.2 – چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و […]

2 سال قبل

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداریمصوب 1367,09,15 ماده 1 – هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند […]

2 سال قبل

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنیمصوب 1356,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول – مقدمات اجرا ‌‌ماده 1 – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه‌ قانون معین میکند صادر شده باشد. ‌ ماده 2 – احکام […]

2 سال قبل

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبسم‌الله‌الرحمن‌الرحیملقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم‌الکتاب و‌المیزان لیقوم‌الناس بالقسطقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.  ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که […]

2 سال قبل

قانون کار

قانون کارمصوب 1369,08,29با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تعاریف کلی و اصول ماده 1– کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌ باشند. ماده 2– کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌ السعی اعم از مزد، […]

2 سال قبل

قانون تأمین اجتماعی

‌قانون تأمین اجتماعیمصوب 1354,04,03با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول– تعاریف ـ کلیات ماده 1ـ بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه ‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌ های تأمین اجتماعی سازمان تأمین ‌اجتماعی که در این قانون «‌سازمان» نامیده میشود تشکیل میگردد. تبصره 1 ـ صندو ق تأمین اجتماعی […]