حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های اساسنامه ها - صفحه 4 از 16 - حقوق 24

1 سال قبل

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 /11 /1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال 1389 – «اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران» را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایرانمصوب […]

1 سال قبل

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس

هیأت وزیران در جلسه 3 /2 /1393 به پیشنهاد شماره 02 /100 /62161 مورخ 5 /11 /1392 وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمین شهری ـ مصوب 1366 ـ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس را به شرح زیر تصویب کرد: اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیسمصوب 1393,02,03با اصلاحات […]

1 سال قبل

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه

هیأت وزیران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۶۲۱۶۱ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه را به شرح زیر تصویب کرد: اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشهمصوب 1393,02,03با اصلاحات […]

1 سال قبل

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی

هیأت وزیران در جلسه 3 /2 /1393 به پیشنهاد شماره 02 /100 /62161 مورخ 5 /11 /1392 وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمین شهری ـ مصوب 1366 ـ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی را به شرح زیر تصویب کرد: اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علویمصوب 1393,02,03با اصلاحات […]

1 سال قبل

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار

هیأت وزیران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۶۲۱۶۱ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار را به شرح زیر تصویب کرد: اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشارمصوب 1393,02,03با اصلاحات و […]

1 سال قبل

اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی

اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هواییمصوب 1393,01,19 فصل اول ـ کلیات و اختصارات ماده ۱ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:۱ـ وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.۲ـ سازمان: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح.۳ـ قانون تشکیل: قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ مصوب سال ۱۳۸۱.۴ـ اساسنامه سازمان: […]

2 سال قبل

اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایرانمصوب 1393,04,08 هیأت وزیران در جلسه ۸/ ۴/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۸۶۳/ ۱ مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب ۱۳۷۷- تصویب کرد: اساسنامه […]

2 سال قبل

الحاق ماده (34) به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

الحاق ماده (34) به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانمصوب 1393,06,05 هیئت وزیران در جلسه ۵/ ۶/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/ ۶۰/ ۴۵۹۷۱/ ۹۲ مورخ ۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، مؤسسات، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – […]

2 سال قبل

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاهمصوب 1393,07,23 هیئت وزیران در جلسه 23/ 7/ 1393 به پیشنهاد شماره 100/ 20/ 51593/ 92 مورخ 17/ 12/ 1392 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377 – […]

2 سال قبل

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای یزدمصوب 1393,07,23 هیئت وزیران در جلسه 23/ 7/ 1393 به پیشنهاد شماره 100/ 20/ 51593/ 92 مورخ 17/ 12/ 1392 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377 – […]

2 سال قبل

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیلمصوب 1393,07,23 هیأت وزیران در جلسه 23/ 7/ 1393 به پیشنهاد شماره 100/ 20/ 51593/ 92 مورخ 17/ 12/ 1392 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377 – […]