چ. فروردین 25ام, 1400

ماده 523 قانون مجازات اسلامی